Domovská stránka /Blog / Na bezpečnosť vchodových dverí myslite už pri výbere!

Na bezpečnosť vchodových dverí myslite už pri výbere!

Trendy v oblasti zabezpečenia vstupných dverí pre rodinné domy sa môžu meniť podľa nových technológií,
dizajnových preferencií a konkrétnych prvkov v rámci konštrukcie a vyhotovenia samotných dverí.
Na zabezpečenie dverí teda môžeme nazerať v niekoľkých rovinách.
Poďme si povedať, na čo sa z hľadiska zabezpečenia pri výbere vchodových dverí zamerať.

3 rady, ako vybrať bezpečné vchodové dvere

V rámci zabezpečenia vchodových dverí hrajú významnú úlohu ich komponenty. Ide napríklad o zámok, zámkovú
vložku a podobne. Pokiaľ chcete bezpečnosť dverí povýšiť, je potrebné sa zamerať na nasledujúce body:

1. Inteligentné technológie a snímače

Jednou zo spomínaných oblastí sú múdre technológie. Stále častejšie sa na dverách objavujú biometrické snímače, ako je odtlačok prsta alebo skener na rozpoznanie tváre.
V obľube sú aj elektronické zámky ovládané na diaľku cez mobilné aplikácie. Tie je možné prepojiť aj so systémami chytrých domov a bezpečnostnými systémami. Tieto technológie nielen, že zvyšujú komfort ovládania dverí priamo alebo vzdialene, ale taktiež posilňujú bariéru pre nežiaduce otvorenie dverí a tým aj ich bezpečnosť.

Na bezpečnosť vchodových dverí myslite už pri výbere!
Madlo s odtlačkom prsta

2. Mechanické zabezpečenie dverí

Podstatná časť bezpečnosti potom ďalej vyplýva zo samotných prvkov, ktoré sú v konštrukcii dverí použité. Tie je potrebné posudzovať nielen z hľadiska kvality, ale aj podľa odolnosti proti nežiaducemu prekonaniu dverí, prípadne požiaru.

Vývojom nových typov zámkov s viacbodovým zamykaním alebo so znemožnením zatlačenia zamykacích bodov, sa teraz dverné zámky radia až na najvyššiu úroveň triedy bezpečnosti. Ďalšie mechanické zabezpečenie môže spočívať aj v samotných závesoch alebo dverných pántoch. V súčasnej ponuke už nájdete varianty s funkciou zabránenia vysadeniu krídla či zabezpečením proti demontáži pántov.

3. Bezpečnosť riešte úplne od začiatku

Pri vchodových dverách je nutné bezpečnosť riešiť už pri ich výbere. Ich dodatočná úprava je mnohokrát už nemožná, poprípade veľmi nákladná s neistým výsledkom. Kvalifikovaný predajca by vám mal byť schopný ponúknuť vhodné riešenie zodpovedajúce vašim požiadavkám.

Bezpečnostné triedy vchodových dverí

Otázku bezpečnosti sme často nútení riešiť v súvislosti s požiadavkami inštitúcií zaisťujúcich poistenie majetku. Tie danú úroveň posudzujú z hľadiska vydefinovaných bezpečnostných tried, ktoré určujú schopnosť odolať rôznym typom útokov a vlámaniu.

Triedy bezpečnosti pre vchodové dvere môžu byť definované rôznymi štandardizačnými organizáciami alebo podľa miestnych noriem, ale obvykle sa stretávame s nasledujúcimi triedami:

Na bezpečnosť vchodových dverí myslite už pri výbere!
ilustračný obrázok
1. bezpečnostná triedaDvere triedy 1 sú základné dvere vhodné na použitie v obytných budovách. Tieto dvere majú základnú odolnosť proti
vlámaniu a sú určené na to, aby poskytovali minimálnu bezpečnostnú ochranu.
2. bezpečnostná triedaDvere triedy 2 ponúkajú vyššiu úroveň bezpečnosti ako dvere 1. bezpečnostnej triedy. Sú vhodné pre vchody do obytných
budov, kde je vyššia potreba bezpečnosti, ale nie sú obvykle považované za vhodné pre komerčné alebo verejné budovy.
3. bezpečnostná triedaDvere triedy 3 sú navrhnuté pre komerčné a verejné budovy, kde je vyššie riziko vlámania alebo vandalizmu. Tieto dvere
sú vyrobené z odolnejších materiálov a majú zložitejšie zámky a závesy.
4. bezpečnostná triedaDvere triedy 4 sú určené pre vchody do veľkých komerčných a verejných budov, ako sú obchodné centrá, banky a školy.
Poskytujú vysokú úroveň bezpečnosti a sú vyrobené z odolných materiálov s najmodernejšími bezpečnostnými prvkami.
5. bezpečnostná triedaDvere triedy 5 sú najvyššia úroveň bezpečnosti a sú určené pre vchody do veľmi dôležitých a citlivých budov, ako sú
vládne budovy, armádne zariadenia a nukleárne elektrárne. Tieto dvere sú vysoko odolné proti rôznym typom útokov
a sú často vybavené technológiou na monitorovanie a dohľad.

Na čom závisí výsledná bezpečnostná trieda dverí?

Je dôležité poznamenať, že triedy bezpečnosti môžu mať rôzne názvy alebo označenia v závislosti od regiónu a normách platných v danej krajine. Pri výbere vchodových dverí je dôležité zistiť, aký štandard bezpečnosti v danej oblasti platí, a vybrať dvere zodpovedajúce triedy, ktorá spĺňa investorovi konkrétne bezpečnostné potreby.


Výrobca nemôže následne niesť zodpovednosť za dodávku dverí, kde pri objednaní neboli jasne špecifikované požiadavky na konkrétne bezpečnostné prvky či bezpečnostnú triedu. Aj jednotlivé komponenty dverí (zámok, zámková vložka, pánty, sklo, dverná výplň) môžu mať samostatnú certifikáciu na bezpečnostnú triedu, čo často dostatočne pokryje požiadavku na investora, poprípade spoločnosti zabezpečujúce poistenie nehnuteľnosti.

Prečítajte si tiež