Plast a hliník

Trendy a vkus súčasného zákazníka, rovnako ako technické možnosti, posúvajú hliníkové dvere na poprednú pozíciu v rebríčku obľúbenosti, ktorému doteraz stále kraľujú plastové dvere. Obidva typy dverí majú svoje prednosti a možnosti, ktoré je potrebné pri svojom rozhodovaní vziať do úvahy.

V každom prípade je nutné na vchodové dvere hľadieť ako na kompletný celok zložený z jednotlivých častí. Jednou z nich je aj dverná výplň, ktorú si môžete vybrať z nášho sortimentu. Keďže máme široký výber výplní pre oba typy vchodových dverí, je dôležité zohľadniť voľbu materiálov, ktoré majú z fyzikálneho hľadiska kompatibilné vlastnosti.

Z času na čas nám je kladené otázka, či by sme odporučili použitie hliníkovej výplne do plastových dverí alebo naopak.

Odpoveď na túto otázku je pomerne jednoduchá. Stačí si uvedomiť, že hliník a plast sú veľmi rozdielne materiály, ktoré sa okrem iného líšia svojou rozťažnosťou pri zahrievaní aj ochladzovaní. Zjednodušene povedané – v akom rozsahu zmenia svoje rozmery pri zmene teploty. Rozdielna rozťažnosť jednotlivých súčastí dverného systému, napríklad plastových rámov a hliníkovej výplne, následne môže viesť až k obmedzeniu funkčnosti. Jednotlivé časti systému prestanú vďaka rozdielnej rozmerovej rozťažnosti pôsobiť v požadovanom súlade. Následné problémy so zamykaním, alebo dokonca s otváraním resp. zatváraním dverí, potom nikoho nepotešia.

Napriek tomu, že je technicky možné použiť hliníkovú výplň do plastových dverí (a naopak), my s prihliadnutím na uvedené rozdiely toto použitie jednoznačne odporučiť nemôžeme.

Výber modelu dvernej výplne teda prosím prispôsobte materiálovému typu dverí, pre ktoré ste sa rozhodli.

Pre plastové dverné systémy vyberajte prosím modely zo sérií Entry, Elegance, Vizual, Premium a Start.

Pre hliníkové dvere zamerajte svoju pozornosť k modelovým sériám  Alu Smart a Alu Design.